topp2

WEB:EIKmedia

Sist oppdatert: 12.05.2016

 

STL+ Skrive seg til lesing med PC og lyd på øret...

Vi startet dette arbeidet høsten 2009 da jeg skulle starte med en ny 1.klasse. Inspirert av Mona Wiklander på "NKUL-Trondheim" - fikk jeg lyst til å prøve dette med lydsyntese (programmet CD-ord fra Mikroverkstedet) på datamaskin for elevene.

Selv skulle jeg ha 1.klasse denne høsten. Vi laget vår egen metodikk, stasjonsundervisning, grupper på maks 10 elever - med ord elevene skulle skrive etter et spesielt oppsett.

Høsten 2015 hadde vi vår 7. førsteklasse etter denne "skrive seg til lesing"-metoden. Det vi opplever er at elever knekker lesekoden kjapt. Ved å høre bokstavene (lyden, ikke bokstavnavnet), når de skriver på tastaturet, erfarer de fort at ord består av lyder og lyder lager ord.

Når ordet er skrevet og de har hørt "lyd for lyd" får de lest opp ordet og kan kontrollere at det de hører - er det de har tenkt å skrive? De hører om det blir feil - og retter.

Her i Fræna har vi laget vår egen "modell" av denne metoden, blant annet med praktisk oppstart med arbeidsark til elevene med en tre-trinns progresjon, fra "avskrift" til skrive ord.

Det er kjekt å oppleve at ideen har spredd seg både i egen kommune og andre steder.

Interessert: E-post-adresse til venstre - eller SMS til 99631199 - BK

Etter avtale kan jeg også komme til skolen og fortelle om vårt arbeid - metoden.

 

Brita Kringstad

Brita Kringstad

Lærer i grunnskolen
1974 - 2015.

Pensjonist fra 1.1.16

Undervist på Sylte skule
i Fræna kommune
1980-2015,
nå en 1-4 skole, slått
sammen med
Malme skule som
har trinn 5-7.

tastatur

Hiisen Brita Kringstad - brita#frena.net - 6445 Malmefjorden - Tlf: 99 63 31 19